Suomeksi
Psalm 128 – Det dukas i himlarnas rike
Föregående Nästa
128

Det dukas i himlarnas rike

Psalmens notbild

1.
Det dukas i himlarnas rike ett bord
för heliga, saliga gäster.
De komma i skaror från söder och nord,
de samlas från öster och väster.
Säll den som har rum i Guds rike.

2.
Dit kommer ej den som sitt eviga väl
vill vinna med tanke och vilja,
som menar sig själv kunna frälsa sin själ
och själv sig från synderna skilja.
Säll den som har rum i Guds rike.

3.
Men ordet om nåden, det kallar oss än
ock ljuder med makt över landen.
Ack, må vi då skynda oss, kvinnor och män,
när kallelsens tid är för handen.
Säll den som har rum i Guds rike.

4.
Gud give jag vore, och alla med mig,
bland himmelens tecknade skara.
Gud tage oss nådigt i höjden till sig
att oss ifrån domen bevara.
Säll den som har rum i Guds rike.

5.
Där glömmer jag korset på jorden jag bar,
och smärtan och sorgerna fara.
Där löses den gåta som dunkel mig var,
där dagas Guds morgon den klara.
Säll den som har rum i Guds rike.

6.
Guds härlighet strålar i himlarnas sal
och helgonens lovsånger tona.
Där bära Guds kämpar från stridernas dal
för eviga tider sin krona.
Säll den som har rum i Guds rike.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>