Suomeksi
Psalm 130 – I himmelen sjunger kring Lammets tron
Föregående Nästa
130

I himmelen sjunger kring Lammets tron

Upphovsrättsinnehavaren till psalmens melodi har inte gett oss lov att publicera den på webben.

1.
I himmelen sjunger kring Lammets tron
de saliga helgonens skara,
om frälsningen talar var jublande ton
och alla Guds änglar hörs svara:
Vår Gud vare ära och tack och lov
från nu och till evighet! Amen.

2.
På jorden Guds barn går i smärtans dal
och djupt under korset sig böjer.
Då nås de av glädjen i himlens sal
och tröstefullt sången de höjer:
Vår Gud vare ära och tack och lov
från nu och till evighet! Amen.

3.
En jublande förgård till paradis
vill Gud att hans kyrka skall vara.
Så låt oss då sjunga vår Gud till pris,
tills Herren oss hem låter fara:
Vår Gud vare ära och tack och lov
från nu och till evighet! Amen.

4.
När psalmen vi sjungit en sista gång
o Gud, låt oss fridfullt få somna
och vakna i himlen med änglars sång,
bland helgonen livet fullkomna.
Vår Gud vare ära och tack och lov
från nu och till evighet! Amen.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>