Suomeksi
Psalm 131 – Välsignade alla ni kära
Föregående Nästa
131

Välsignade alla ni kära

Psalmens notbild

1.
Välsignade alla ni kära
som slumrar från världens strid.
Nu prisar ni Frälsarens ära
med änglar till evig tid.
För er är det jordiska tvånget
i frihet och jubel utbytt.
Se, nu är det gamla förgånget
och allting har blivit nytt.

2.
All oro och klagan försvunnit
vid himmelska toners ljud.
Det längtande hjärtat har funnit
sin saliga vila i Gud.
Ert huvud för honom ni böjer,
vars välde ej gränser vet.
För honom och Lammet ni höjer
er lovsång i evighet.

3.
Nu pryds ni med livets krona,
med pärlor och ädelsten,
och blodet, som allt kan sona,
har tvättat er mantel ren.
Ni kom ifrån strider och möda
och nådde er himmelska hamn.
Ni lever, ni är inte döda.
Pris vare vår Frälsares namn!

4.
Välsigna du, Herre, de kära
som vilar från världens brus
och alltid får vara dig nära
och skåda ditt anletes ljus.
Åt dig vill vi helt oss befalla
i dag och i all vår tid,
till dess även oss du vill kalla
till dig i din eviga frid.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>