Suomeksi
Psalm 133 – Helgonen har funnit friden
Föregående Nästa
133

Helgonen har funnit friden

Psalmens notbild

1.
Helgonen har funnit friden
Slut är striden
som de troget utstod här.
De får nu med helgad tunga
lovsjunga.
Herren deras glädje är.

2.
Inget ont dem längre sårar,
inga tårar
fäller de i himlen mer.
Syndens börda lyftes av dem,
Herren gav dem
nåden han de trogna ger.

3.
Kristus dödens makt har slagit.
Han har tagit
dem till himmelsk sällhet stor.
Bortom striderna i tiden
evigt friden
i förlösta hjärtan bor.

4.
Hjälp oss, Herre, nåd att unna
för att kunna
såsom de i tron bestå.
Låt oss med din helgonskara
i din klara
himmel evig glädje få.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>