Suomeksi
Psalm 138 – Nu dagen är till ända
Föregående Nästa
138

Nu dagen är till ända

Psalmens notbild

1.
Nu dagen är till ända
och natten förestår.
Håll era lampor tända
när timmarna förgår.
Långt innan morgon bräcker
skall allt bil uppenbart.
Se till att oljan räcker:
vår brudgum kommer snart.

2.
Ni visa jungfrur, vaka
att honom ta emot.
Stor sällhet skall ni smaka
med sång och jubelrop.
Ty bröllopsfesten stundar,
se, porten öppnad är,
och väktarna förkunnar
att brudgummen är här.

3.
Nu kommer glädjens timma,
och efter kors och kval
skall fröjdefacklor brinna
i Herrens bröllopssal.
Och den som i förbidan
har hållit ut i tro
skall snart vid Lammets sida
stå inför Faderns tron.

4.
O Jesus, du min längtan,
låt mörkret bli till ljus,
och stilla all min trängtan
i glädje utan slut.
Jag vet att du skall komma
i min förlossningstid
och ge åt dina fromma
en oförgänglig frid.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>