Suomeksi
Psalm 149 – Gud heliga Treenighet
Föregående Nästa
149

Gud heliga treenighet

Psalmens notbild

1.
Gud, heliga, Treenighet,
du store Gud i evighet,
som härskar över hav och land
och håller världen i din hand,
du är som av nåd oss frälsat har,
högt lovad av oss mänskor var!

2.
Gud Fader, dig nu prisar jag.
Du skapat allt och än i dag
bevarar allt med fadershand.
Ditt ord går ut i alla land.
Din Son har du gett ut för mig,
så tackar jag, o Fader, dig!

3.
Guds Son, o Herre Jesus Krist,
du frälste mig från synd och brist
då människogestalt du tog
och du på korset för mig dog.
Min skuld därmed försonad är.
Så tackar jag dig, broder kär!

4.
Gud helge Ande, tröstare
som lät mig nådens ljus få se,
i dopet tog mig till Guds barn
och löste ur den ondes garn.
Du helgar, tröstar och ger mod,
så tackar jag dig, Ande god!

5.
Högt lovade Treenighet,
du har berett mig salighet.
Ge nåd att gå din sannings stig
och lämna sist min själ åt dig,
så får jag med osäglig fröjd
lovsjunga dig i himlens höjd.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>