Suomeksi
Psalm 161 – Om blott Jesus vår Herre
Föregående Nästa
161

Om blott Jesus vår Herre

Psalmens notbild

1.
Om blott Jesus, vår Herre, går med oss till strid,
ej vi fruktar för fiendens ränker.
Söker hatet vår död, ej det kommer oss vid
när sitt skydd vår försvarare skänker.
Om än vägen är smal
här i dödsskuggans dal,
Herren Jesus, vår sköld, icke sviker.
Därför modigt vi går
och i troskampen står.
Från vår heliga väg vi ej viker.

2.
På vår jord finns det ingen så väldig och stark
att han Jesus med maktbud betvingar.
Mörkrets furste av honom blev slagen till mark,
därom skrifterna vittnesbörd bringar.
Om än stigen går djup
och på brantaste stup
skall dock aldrig vi låta oss skrämma.
Genom klyftor och snår
vid vår sida han går,
över stormarna ljuder hans stämma.

3.
Herren Jesus har brutit all dödsrikets makt,
han som kom för att ondskan besegra.
Han är livsfursten själv, som oss frälsning har bragt,
i hans ljus ser vi salighet hägra.
Han sin seger oss gav,
all vår skuld lyfte av,
och han ger oss sin salighets gåva.
För att frälsningen vanns
är all ära blott hans.
Må vi ödmjukt förlossaren lova.

4.
Våra synder väl reser mot oss sina krav,
men de kan icke längre oss fälla.
Han för alltid dem sänkt i förlåtelsens hav
och hans nåd har ej upphört att gälla.
Han, vår Mästare god,
med sin död och sitt blod
har förlöst oss från synden och nöden.
Den som sätter sin tröst
till förbarmarens röst
är bevarad i livet och döden.

5.
Därför, Jesu benådade vänner, ni må
hålla ut i er troskamp till slutet.
Ni betungade, fritt till den korsfäste gå,
så blir frestelsens övertag brutet.
Ett beskydd er beretts
och en hjälpare getts,
mer mäktig en världen kan giva.
Han är stor i sin nåd,
han är trofast i råd.
Hos er Jesus ni alltid må bliva.

6.
Kom, o Jesus, och styrk oss med kraften från dig,
kom och uppliva modlösa hjärtan.
Hjälp oss troget och stadigt att följa din stig
och att uthärda korset och smärtan.
Fyll vår tro med din glöd,
ge åt hoppet ditt stöd,
i ditt hägn låt oss alla bevaras.
Hör vår bön, var oss när,
du som hjälparen är.
Låt din bild i vårt hjärta förklaras.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>