Suomeksi
Psalm 162 – Kungör o Herre din allmakt
Föregående Nästa
162

Kungör o Herre din allmakt

Psalmens notbild

1.
Kungör, o Herre, din allmakt, din ära,
upprätta riket som själv du har sagt.
Lär oss att se att din nåd är oss nära,
väck oss att frukta din storhet och makt.
Herre, vi ber dig välsignelse sända,
eld av din eld i vår ande upptända,
eld av din eld i vår ande upptända.

2.
Fullborda verket som du börjat göra,
styrk oss när striden oss modlösa gjort.
Låt genom Anden oss vittnesbörd höra
om hur ditt rike är mäktigt och stort.
Minns oss, o Jesus, och mild dig förbarma,
du vill ju inte förkasta de arma,
du vill ju inte förkasta de arma.

3.
Öka vår tro när försvagad den blivit,
den som är värnlös får skydd i din famn.
Åter en frälsningens dag har du givit,
ordet står fast som ditt eviga namn.
Styrk oss och låt oss din Ande ej sakna,
med din förtjänst kom att kläda den nakna,
med din förtjänst kom att kläda den nakna.

4.
Herre, när solen om dagen oss bränner,
sorger och prövningar trycker oss ner,
allt som oss ängslar och plågar du känner,
ordet om nåden förtröstan oss ger.
När våra fiender mäktiga ryter,
du deras välde och övermakt bryter,
du deras välde och övermakt bryter,

5.
Sion, förtrösta, din mur skall ej bräckas
när du på berggrunden Jesus har byggt.
Fiendens mäktiga anlopp skall stäckas,
lita på Herren så har du det tryggt.
Styrk du, o Herre, de trogna att strida,
drag dem som svikit på nytt till din sida,
drag dem som svikit på nytt till din sida.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>