Suomeksi
Psalm 167 – Sin enda grund har kyrkan
Föregående Nästa
167

Sin enda grund har kyrkan

Psalmens notbild

1.
Sin enda grund har kyrkan
i Kristus, Frälsaren.
Hon är Guds egen byggnad,
den nya skapelsen.
Hon var den Kristus sökte
med evangelium,
den brud han återlöste
från världen med sitt blod.

2.
Fast spridd i många länder
är kyrkan endast en
och har en enda Herre
och en bekännelse.
Av vatten född och Ande
till ett och samma hopp
hon går till löfteslandet
med samma resekost.

3.
Med undran och med löje
ser världen hur hon slits
av tusen tvister sönder
och nekar sig Guds frid.
Hur sällsamt klingar orden
i kyrkor utan fred
om Herrens frid på jorden,
om Guds barmhärtighet.

4.
När lögn och våld förmeras,
var är då jordens salt?
Vem hjälper och vem helar
vid världens sönderfall?
Må kyrkan bli som fordom
ett hjärta och en själ,
en fristad mitt i oron,
för sanningen ett värn.

5.
Guds kyrka är gemenskap
med Fadern och hans Son,
det skådar hon och erfar
i Andens kraft och nåd.
Guds helgon och martyrer
betygar det med blod.
Omkring dem sjunger rymden
där segerns kyrka bor.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>