Suomeksi
Psalm 169 – Guds menighet är jordens största under
Föregående Nästa
169

Guds menighet är jordens största under

Upphovsrättsinnehavaren till psalmens melodi har inte gett oss lov att publicera den på webben.

1.
Guds menighet är jordens största under!
När det som världen formar snabbt förgår
är Kristus i all evighet den samme,
och på den klippan fast hans rike står.
När världens välden stiger upp och störtar
går kyrkan mot sin fullkomnings vår.

2.
Så kommer dagen då allt hat skall smälta
likt is och snö dem sommarsolen tär.
Då faller ondskans makt, då skall dess välde
slås ned av dem som strider i Guds här.
Med jubel skall de skörda vad de sådde,
i salighet se Gud sådan han är.

3.
O helga hopp! O sanna, sälla löfte
av den som aldrig skiftar håg och art!
Är natten lång, är kampen full av plåga –
som morgonstjärnan lyser löftet klart.
Det är Guds eget ord: Du möter prövning,
men bär den modigt – se, jag kommer snart!

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>