Suomeksi
Psalm 2 – Gläd dig du Kristi brud
Föregående Nästa
2

Gläd dig du Kristi brud

Psalmens notbild

1.
Gläd dig du Kristi brud,
och möt din Herre Gud.
Den stora dag du skådat
som Guds profeter bådat.
Hosianna, pris och ära!
Vår konung är nu nära.

2.
En krona han ej bär,
som dock en konung är.
Hans prakt är ganska ringa,
men döden kan han tvinga.
Hosianna, pris och ära!
Vår konung är nu nära.

3.
Saktmodig, mild och god,
han ger de svaga mod.
Stor nåd har han att föra,
den skall hans brud tillhöra.
Hosianna, pris och ära!
Vår konung är nu nära.

4.
Låt hjärtat öppna sig,
bjud Kristus hem till dig.
I dag vill han dig gästa,
och sitt förbund befästa.
Hosianna, pris och ära!
Vår konung är nu nära.

5.
Höj glädjerop till skyn
vid denna glada syn:
här kommer Sions förste,
bland konungar den störste.
Hosianna, pris och ära!
Vår konung är nu nära.

6.
Strö palmer på den stig
där Herren nalkas dig.
Lägg för hans fot din prydnad,
giv honom tro och lydnad.
Hosianna, pris och ära!
Vår konung är nu nära.

7.
De små på barnavis
skall sjunga Herrens pris,
och folkets hela skara
skall glad och frälsad svara:
Hosianna, pris och ära!
Vår konung är nu nära.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>