Suomeksi
Psalm 448 – Vår stora vida jord
Föregående Nästa
448

Vår stora vida jord

Psalmens notbild

1.
Vår stora vida jord
och allt som härpå bor,
med alla hav och länder
har Gud i sina händer,
och fjärran liksom nära
förkunnar allt hans ära.

2.
Ett ord ur Herrens mun
har jordens fasta grund
och djupa vatten danat,
dess väg i rymden banat
och rest dess berg som stoder
högt över hav och floder.

3.
Du Herre, vem skall få
din helga boning nå?
Vem kan väl i din kyrka
dig rent och värdigt dyrka?
Vem finns som rätt dig prisar
och trohet dig bevisar?

4.
Den som sig håller fri
från synd och hyckleri
ej orätt har för händer
och ej sitt hjärta vänder
till falsk och fruktlös lära,
men vill Guds sanning ära.

5.
Han skall i sanning få
välsignelse och så
i Kristus salig bliva,
som vill sin nåd oss giva
och våra brister helar
fast vi i svaghet felar.

6.
Låt oss ha honom kär,
som ärans konung är.
I allmakt hög han glänser,
i välde utan gränser.
Han kan vår själ försvara
och i sin hand bevara.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>