Suomeksi
Psalm 20 – Ett barn har fötts
Föregående Nästa
20

Ett barn har fötts

Psalmens notbild

1.
Ett barn har fötts till vår jord idag,
och det vill vi prisa och ära.
Till det har Fadern ett gott behag,
han kommer i barnet oss nära,
ty vore ej det barnet fött,
för evig tid vi hade dött,
men Gud vill alla frälsa.
Pris vare dig o Jesus Krist!
Du är vårt enda hopp förvisst,
dig vill vi ödmjukt hälsa.

2.
När herdar, samlade kring sin hjord,
om natten höll vaka i hagen,
med häpnad hörde de ängelns ord,
såg himmelen lysa om dagen.
“Stor fröjd åt er förkunnar jag,
stor fröjd åt alla, ty idag
är Frälsarn född, den ende,
Guds egen Son av Davids hus.
Se, ljuset av Guds klarhets ljus
för alla folk han tände.”

3.
Och himlaskaran med hänförd röst
med ängeln begynte att sjunga
och lova Gud som oss återlöst.
Så sjöng de med jublande tunga:
“Pris vare Gud i himlens höjd!
Till jorden kommer frid och fröjd,
Guds välbehag den funnit!”
Ja, pris ske Gud som sände ned
sin Son till oss, ty nåd och fred
för evigt han oss vunnit!

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>