Suomeksi
Psalm 203 – Lovad vare Gud som sänder
Föregående Nästa
203

Lovad vare Gud som sänder

Psalmens notbild

1.
Lovad vare Gud som sänder
oss sin helga sannings ord!
Himmelskt ljus han därmed tänder
uti mörkret på vår jord
för att lära oss och leda
och för himmelen bereda.

2.
Gud har för sin helga kyrka
ordets fasta grundval lagt,
lovat henne vårda, styrka
mot all ondskans list och makt.
Han till hennes bästa vänder
vad som än i världen händer.

3.
Tider växlar om med tider,
jord och himmel de förgår.
Allt mot sin förvandling skrider,
evigt dock Guds ord består.
Den det hör och troget gömmer,
honom Jesus salig dömer.

4.
Men den Herrens ord förkastar,
ej sig böjer för dess bud,
han till evig ofärd hastar
bort från salighet och Gud.
Snart hans hopp till intet bliver
likt en rök som vinden driver.

5.
Upplys, Herre, världen vida
med ditt ord, ditt klara ljus,
att sitt sken det måtte sprida
till vart land och varje hus.
Giv att det må frukter bära
som förhärligar din ära.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>