Suomeksi
Psalm 215 – Säll är den som håller Jesus kär
Föregående Nästa
215

Säll är den som håller Jesus kär

Psalmens notbild

1.
Säll den som håller Jesus kär
och i sitt hjärta honom bär,
det finns ej större glädje här
än att få vara där han är.

2.
Han är mot ångerfulla god,
åt de betryckta ger han mod,
han renar oss i dopets flod
och ger oss styrka med sitt blod.

3.
Han är mitt hjärtas högsta fröjd.
I Jesus är min själ förnöjd.
Den som av korsets tyngd är böjd
av Jesus lyfts mot himlens höjd.

4.
O Jesus, du min konung stor,
fast härlig du till himlen for,
du full av nåd hos honom bor
som av allt hjärta på dig tror.

5.
Från himlen kom du till oss ned.
För våra synders skull du led,
att blidka Gud som var oss vred,
och gav åt oss en evig fred.

6.
Din kropp, ditt blod du till vårt stöd
ger i välsignat vin och bröd.
Ditt folk förkunna skall din död
till tidens ände, som du bjöd.

7.
Den som i tro får del av dig
har himmelriket inom sig,
har mitt i frestelser och strid
i dig sin glädje och sin frid.

8.
Ack Jesus, oss beredda gör,
all syndens makt i oss förstör,
vårt hjärta öppna, väck och rör,
att vi dig möter som sig bör.

9.
Ja, nu och alltid hos oss bliv,
allt ont, o Jesus, från oss driv,
och en gång nådigt åt oss giv
en salig död, ett evigt liv.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>