Suomeksi
Psalm 218 – Ett livets bröd vill Jesus Krist
Föregående Nästa
218

Ett livets bröd vill Jesus Krist

Psalmens notbild

1.
Ett livets bröd vill Jesus Krist
få vara för de sina
som lider av sin skuld och brist
och känner ångerns pina.
Min Frälsare, jag beder dig
att hjälpa och bereda mig
att rätt begå din nattvard.

2.
Tag bort allt hat, all bitterhet,
o Jesus, från mitt hjärta,
och låt mig se min orenhet,
min synd som gör mig smärta.
Du gick för mig till korsets död
och frälste mig från evig nöd.
Det är min tro, o Jesus.

3.
Till gröna ängar får jag gå,
till källan du mig leder,
och ingenting mig fattas då.
Ett bord du mig bereder.
All törst och hunger i min själ
du stillar, du som vill mig väl.
Min ande du förnya.

4.
Mitt hjärtas brudgum, kom till mig.
Dig vill jag älska, ära
och vara trogen emot dig.
Kom, var mig alltid nära.
I liv och död är du min fröjd,
i dig är jag av hjärtat nöjd.
Låt ingenting oss skilja.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>