Suomeksi
Psalm 217 – Gud vare lovad
Föregående Nästa
217

Gud vare lovad

Psalmens notbild

1.
Gud vare lovad! Högt ditt namn vi prisar!
Du i nåd oss väl bespisar,
ger oss med livets bröd nytt liv, ny hälsa,
visshet att du vill oss frälsa.
Herre, förbarma dig!
Herre, med ditt dyra kött och blod
trösta, styrk oss, ge förnyat mod
och låt både kropp och själ
så bevaras tryggt och väl.
Herre, förbarma dig!

2.
Du har din kropp för oss i döden givit
och vårt liv har så du blivit.
Ej kunde du oss ge en större gåva
värd att tacka för och lova.
Herre, förbarma dig!
Herre, i din kärlek, ändlöst god,
gav du ut för oss ditt liv, ditt blod,
löste oss ur syndens nät.
Gud i nåd vår skuld förlät.
Herre, förbarma dig!

3.
Gud, ge oss din välsignelse tillika,
låt oss från din väg ej vika
men bli i kärlek, hopp och tro befästa
när vi får din måltid gästa.
Herre, förbarma dig!
Herre, ej din Ande från oss tag,
som oss fostrar, leder dag från dag.
Låt din svaga kristenhet
vinna kraft och enighet.
Herre, förbarma dig!

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>