Suomeksi
Psalm 242 – Broder/Syster i Kristus
Föregående Nästa
242

Broder/Syster i Kristus

Psalmens notbild

1.
Broder/Syster i Kristus, du som nu i döden
vilar i frid från sorgerna och nöden,
Herren har kallat dig från jordens öden
hem till sin himmel.

2.
Stoftet vi bäddar djupt i jorden neder,
varligt sitt skydd Gud över graven breder,
men åt din ande nådigt han bereder
rum i sin boning.

3.
Jesus har torkat från ditt öga tåren.
Döden ej finner till Guds himmel spåren.
Där för de trogna blommar evigt våren
utan förvandling.

4.
Han som förmådde dödens välde bräcka,
Jesus, vars kärlek ingen tid kan släcka,
skall dig till evig härlighet uppväcka
en gång ur graven.

5.
Pris ske dig, Herre, konung över alla,
du som till livet vill i nåd oss kalla,
Gud, i din hand vi får oss anbefalla.
Amen, ja amen!

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>