Suomeksi
Psalm 248 – Herren vår Gud har rest sin tron
Föregående Nästa
248

Herren vår Gud har rest sin tron

Psalmens notbild

1.
Herren, vår Gud, har rest sin tron
högt bland serafer och änglar.
Djupt ser han ner på nödens jord,
frågar oss: “Vem skall jag sända?”
Vill du bli Herrens sändebud –
svara med själ och mun din Gud:
“Se, här är jag, så sänd mig.”

2.
Lärjungen känner Herrens blick:
“Älskar du mig av allt hjärta –
mera än de som kom och gick –
gå då i mitt namn att tjäna,
var då en herde för min hjord,
föd mina lamm, som jag har gjort.”
Herre, du vet min kärlek.

3.
Lärjungar rädda. Dörren stängd.
Plötsligt stod Jesus ibland dem,
gav dem med ord och andedräkt
fridens och sannigens Ande,
sände dem ut med ord av frid:
“Den som hör eder, han hör mig!”
Kristus, min Gud och Herre.

4.
De som tar mot din mantel, Krist,
hjälp dem att bedja och vaka,
bruka ditt ord i helig strid
utan att se sig tillbaka.
Giv åt din kyrka trofasthet
till dess din vilja äntligt sker.
Tillkomme, Gud, ditt rike.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>