Suomeksi
Psalm 247 – Du Jesus Kristus i din skörd
Föregående Nästa
247

Du Jesus Kristus i din skörd

Psalmens notbild

1.
Du, Jesus Kristus, i din skörd
arbetare vill sända
och genom mänskors vittnesbörd
din eld på jorden tända.
Vi ber dig, Herre god, att du
till dem du sänder här och nu
ditt ansikte må vända.

2.
De står inför din altarrund,
du kallat dem att träda
i tjänst hos dig i ditt förbund.
Med kraft må du bekläda
dem som har valt att följa dig
och redo står att gå din stig
trots dem som vill dig smäda.

3.
De är så svaga, du är stark.
Dock ville du dem kalla
för att i hjärtats åkermark
ditt utsäde må falla.
Låt dem med trohet så ditt ord,
låt ordet hamna i god jord
och livet ge oss alla.

4.
Trons eld så ofta brinner matt,
och lätt de frestas fråga:
Hur skall i denna världens natt
en präst väl verket våga?
Men, Herre, skänk dem du din glöd,
var deras starkhet, deras stöd,
och värm dem vid din låga.

5.
Ja, Överherde, som din hjord
med ordets krafter föder
och som den mättar vid ditt bord
där rik din kärlek glöder,
tag mot dem som här står för dig
och själv till heligt kall invig
nu dessa våra bröder.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>