Suomeksi
Psalm 246 – Herre du som trofasta vårdar
Föregående Nästa
246

Herre du som trofasta vårdar

Psalmens notbild

1.
Herre, du som trofast vårdar
all din återlösta hjord,
samlar den i dina gårdar
och den mättar med ditt ord,
hör ditt folk, och till din ära
oss en trogen herde giv,
som förkunnar rätt din lära,
vägen till ett evigt liv.

2.
Låt vårt val på den nu falla
som vill dina vägar gå,
som sig vårdar om oss alla,
och ej värdens gunst vill få,
som ej tröttnar för oss vaka
och i bönen trägen är,
som kan allt för dig försaka
och så lever som han lär.

3.
Här ej egen klokskap gäller,
din är saken, Herre kär.
Därför vi nu valet ställer
inför dig som Herden är.
Hjälp oss fråga dig allena,
så att nu din vilja sker.
Våra tankar må du rena,
därom, Herre, vi dig ber.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>