Suomeksi
Psalm 320 – Fader över alla fäder
Föregående Nästa
320

Fader över alla fäder

Psalmens notbild

1.
Fader över alla fäder,
Fader som i himlen är,
hör oss när till dig vi beder
såsom barn en fader kär.
Du all världens tröst och hamn,
Gud, låt helgat bli ditt namn.

2.
Konung stor och utan like,
låt av din barmhärtighet
till oss komma här ditt rike
som förblir i evighet.
Gud, låt helighet och frid
segra över synd och strid.

3.
Må vår lust vi aldrig skilja
från din lust och glädje mer.
Ske på jorden, Gud, din vilja,
såsom den i himlen sker.
Hjälp oss att ditt välbehag
blir oss kärare var dag.

4.
Du som kan, när dig behagar,
ge oss välfärd eller nöd,
skänk i dag som andra dagar
allt som hör till dagligt bröd:
bröd att kroppen leva må,
bröd för själen likaså.

5.
Låt i frid oss alla vandra
denna korta levnadsstråt.
Såsom vi förlåter andra,
våra skulder oss förlåt.
Glöm vår synd, vårt överdåd,
tänk allena på din nåd.

6.
Världen, köttet vill oss draga
in på syndens väg så bred.
Vi är vacklande och svaga,
ej i frestelse oss led.
I vår glädje med oss bliv,
i vår sorg förtröstan giv.

7.
Mycken är vår brist, dess värre;
ingen ofärd dock du vill.
Fräls oss från det onda, Herre,
kom med nåd och hjälp därtill
när oss trycker timlig nöd,
när oss hotar evig död.

8.
Ditt är riket. Evigheten
skall ditt väldes slut ej se.
Makten, äran, härligheten,
dig allena tillhör de.
Lov och ära vare dig,
Gud, vår Gud, evinnerlig!

9.
Amen, ja, det skall så hända.
Himmel skall förgås och jord,
men din nåd skall ej sig ända;
evigt är ditt löftesord.
Herre Gud, din nåd oss ge.
Amen, ja, det skall så ske!

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>