Suomeksi
Psalm 348 – Till dig jag ropar Herre Krist
Föregående Nästa
348

Till dig jag ropar Herre Krist

Psalmens notbild

1.
Till dig jag ropar, Herre Krist,
jag ber att du skall höra.
Ge mig den rätta tron som visst
var mänska trygg kan göra.
Jag sätter all min lit till dig,
som kan min själ benåda.
Låt i all våda
din Ande styrka mig
och till det bästa råda.

2.
Jag ber att du min vandring här
så i ditt fotspår riktar,
att ständigt jag inom mig bär
det hopp som aldrig sviktar.
Så kan till dig jag blicka opp
ur varje nöd och snara
och tålig vara,
väl fylla livets lopp
och glad från världen fara.

3.
Hjälp mig, att jag av hjärtats grund
min fiende förlåter.
Förlåt ock mig i denna stund,
ge sinnet friden åter.
Lär mig att leva dig till pris,
låt ordet rikt mig nära
och till din ära
mig göra stark och vis
att kors och motgång bära.

4.
Om det så gäller liv och död,
vad än som här kan hända,
låt ingen lust och ingen nöd
min själ ifrån dig vända.
Må världen ej bli mig så kär
att den kan mig bedraga
och får försvaga
mitt innersta begär
att endast dig behaga.

5.
Jag står här i en andlig strid
som vållar sorg och smärta.
Kött, värld och djävul ingen frid
ger mitt beträngda hjärta.
Så styrk min egen skröplighet
och låt mig inte falla.
Ge mig och alla,
Gud, din barmhärtighet.
Din hjälp vill jag åkalla.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>