Suomeksi
Psalm 349 – När vi i högsta nöden står
Föregående Nästa
349

När vi i högsta nöden står

Psalmens notbild

1.
När vi i högsta nöden står,
i hela världen tröst ej får,
när allting natt och mörker är
och mänsklig hjälp ej når oss här –

2.
vår enda tröst det vare då
att med vår sorg till Herren gå.
Han är den ende som till slut
kan hjälpa oss ur nöden ut.

3.
Vår blick och våra böners ljud
vi höjer nu till dig, o Gud.
Vår nöd och fara bäst du vet,
så visa oss barmhärtighet!

4.
I nåd du oss det löftet ger
att höra dem som till dig ber.
Vi kommer här i ödmjuk bot
och böjer knä inför din fot.

5.
Förlåt vår synd, vårt överdåd,
o Herre, tänk på oss i nåd.
Barmhärtigt på vår svaghet se
och skyndas att din hjälp oss ge.

6.
Så vill vi tacka varje stund
med glädje och av hjärtans grund,
i kärlek följa dina bud
och evigt prisa dig, o Gud.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>