Suomeksi
Psalm 318 – Min gode Gud jag beder dig
Föregående Nästa
318

Min gode Gud jag beder dig

Psalmens notbild

1.
Min gode Gud, jag beder dig:
Välsigna och bevara mig,
att i din frid, till ditt behag,
jag börjar, slutar varje dag.

2.
Hjälp mig att verka som jag bör
i allt jag tänker, säger, gör.
När jag blir frestad, låt mig då
i bönen kraft till seger få.

3.
Gud, låt det sanna livets ord
hos mig få falla i god jord
och bära frukt i evig tid
i kärlek, tålamod och frid.

4.
När sorg och ängslan tränger på,
o Fader, håll mig uppe då,
och när din hjälp du sänder mig,
så lär mig hjärtligt tacka dig.

5.
Och när jag efter slutad färd
skall skiljas ifrån denna värld,
för då min själ till evig fröjd,
för Jesu skull, i himlens höjd.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>