Suomeksi
Psalm 317 – Store Gud dig änglar prisar
Föregående Nästa
317

Store Gud dig änglar prisar

Psalmens notbild

1.
Store Gud, dig änglar prisar.
Du för oss din makt bevisar.
Evig, stor är du för mig,
jag är blott ett stoft för dig.
Du är helig och rättfärdig
och din nåd är jag ej värdig.

2.
Du vill ändå att jag vänder
mig till dig med knäppta händer
i en bön i Jesu namn.
Öppen står din fadersfamn
och du hör min bön och skänker
mig mer gott än jag ens tänker.

3.
Så vill jag dig, Fader, lova
för din underbara gåva.
Lär mig bedja rätt till dig.
Sänd din Andes kraft till mig
att jag helt till dig mig vänder,
lägger allt i dina händer.

4.
Som ett barn sitt fel begråter,
vet att fadern det förlåter,
så bekänner jag för dig
all den synd som finns i mig.
Jag har gjort vad jag ej borde,
men det goda ej jag gjorde.

5.
All den sorg som kan mig trycka,
all min glädje all min lycka,
allt som här för själ och kropp
är min styrka och mitt hopp,
lär mig allting åt dig giva
och inför dig stilla bliva.

6.
Är jag svag skall du mig stärka,
är jag maktlös skall du verka,
är jag fattig har jag dig
och din Ande ber med mig,
med sin suckan för mig manar
mera gott än alls jag anar.

7.
Lovad vare Gud som alla
syndare vill till sig kalla,
som för Jesu skull oss hör
och i bönen till oss för
nåden, sanningen och fröjden
genom Hjälparen i höjden.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>