Suomeksi
Psalm 354 – För dig min nöd jag klagar
Föregående Nästa
354

För dig min nöd jag klagar

Psalmens notbild

1.
För dig min nöd jag klagar,
o Jesus, hör min röst!
Jag suckar alla dagar
till dig med ängsligt bröst.
På världens lust bedragen,
med sår av synden slagen,
jag ropar: Giv mig tröst!

2.
Det gör mig ingen möda
att mig helt botad få,
till liv på nytt mig föda
och ren av smittan två.
Hur skulle jag ej våga
i all min sorg och plåga
din hjälp här kalla på?

3.
Jag länge, ack, dess värre,
på världens breda stig
tryggt vandrat fram, o Herre,
och syndat inför dig.
Nu kraft och liv mig felar,
men du är stark och helar,
du kan upprätta mig.

4.
Till dig jag hoppfullt träder,
o, säg ett nådens ord!
Låt mig bli ren, jag beder,
i dig rättfärdiggjord.
Du ensam kan mig frälsa,
o du som är all hälsa
i himmel och på jord.

5.
Och när du mig förlåter,
hjälp att jag kommer då
med samariten åter
att prisa dig också.
Jag vill ej utebliva,
ty tröst har du att giva.
I tro får glad jag gå.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>