Suomeksi
Psalm 37 – Guds nåd vi glatt skall prisa
Föregående Nästa
37

Guds nåd vi glatt skall prisa

Psalmens notbild

1.
Guds nåd vi glatt skall prisa,
vi kristna, denna stund,
med andlig sång och visa
ur våra hjärtans grund.
När rätt vi tänker på
hur god mot oss han varit
i dagar som har farit,
skall vi ej tacka då!

2.
Vad hade det väl blivit
av oss i kamp och nöd
om Gud oss övergivit
och inte gett sitt stöd?
Om han i nödens dag
sig inte finna låtit
och tröstat och förlåtit
med faders hjärtelag?

3.
Vi alla har fått lära
hur torftig och hur tom
är jordens fröjd och ära,
hur flyktig egendom.
Allt det som världen ger
är rök och dimma bara
som skall för vinden fara,
det har vi sett och ser.

4.
Ett finns som fast förbliver
i himmel och på jord
och evig trygghet giver:
det är Guds eget ord.
Den gåvan blev vår del,
som gör oss alla rika
i sorg och glädje lika,
vår pärla och juvel.

5.
Ack, låt oss aldrig mista
det ordet, Herre kär.
Förr må allt annat brista,
om så din vilja är.
Välsigna folk och land,
och oss i tro förena.
Du är vårt hopp allena,
håll över oss din hand!

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>