Suomeksi
Psalm 5 – Nu må vi oss bereda
Föregående Nästa
5

Nu må vi oss bereda

Psalmens notbild

1.
Nu må vi oss bereda
att möta med stor fröjd
den hjälte som vill träda
till oss från himlens höjd.
Han kommer sänd av nåd
till världens ljus och hälsa
att från vår synd oss frälsa.
Så var Guds kärleks råd.

2.
Bered då väg med iver
för denna ädla gäst.
Åt varje mänska giver
han det som gagnar mest.
Röj marken för hans steg,
fyll dalarna, låt alla
de branta bergen falla
och bli en jämnad väg.

3.
Ett hjärta, ödmjukt, stilla,
Guds kärlek smaka får.
Det hjärta går det illa
i vilket högmod rår.
Den själ som redbar är
och på Guds väg vill vandra
är redo framom andra
att möta Jesus kär.

4.
O Jesus, dig förbarma
i denna väntans tid.
Bered av nåd mig arma
att möta dig med frid.
Kom du att hos mig bo
och lär mig evigt lova
dig, Gud, för denna gåva
i barnslig, tacksam tro.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>