Suomeksi
Psalm 408 – Vad gott kan jag väl göra
Föregående Nästa
408

Vad gott kan jag väl göra

Psalmens notbild

1.
Vad gott kan jag väl göra
av egen kraft, min Gud,
om jag försummar höra
ditt ord och dina bud?
Så led mig, att jag får
dig följa här i världen
och ej på levnadsfärden
från rätta vägen går.

2.
Lär mig att fly det onda
och allt som frestar mig.
Lär mig i nöden grunda
min tillit helt på dig.
Hjälp mig att taga an
och oförtröttad sprida
ditt budskap långt och vida
på alla sätt jag kan.

3.
Hjälp mig att ej förhävas
när allting går mig väl,
och låt av nåd förkvävas
allt högmod i min själ,
att jag, i tron befäst,
allt mera kan mig glädja
och till dig, Fader, bedja
i motgång allra mest.

4.
Lär mig din rena lära
rätt fatta och förstå,
den i mitt hjärta bära
och ej ifrån den gå,
att jag i handling vet
på dina bud att akta
och helig mig betrakta
i din rättfärdighet.

5.
Låt tron i mig få verka
vad jag än tar mig för,
att man må kunna märka
vad tro och kärlek gör.
Hjälp mig i denna värld
att dig osjälviskt tjäna
och sist mig, Gud, förläna
en salig hädanfärd.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>