Suomeksi
Psalm 407 – O Jesus styr min vandring så
Föregående Nästa
407

O Jesus styr min vandring så

Psalmens notbild

1.
O Jesus, styr min vandring så,
att jag dig efterfölja må
och här på denna pilgrimsstig
går till mitt rätta hem hos dig.

2.
Mitt ljus, min väg! Se, jag är svag
och vet mig stappla varje dag.
Hjälp mig att jag ej vilse går
men vandrar tryggt i dina spår.

3.
Med livets kraft som är i dig,
o Jesus, styrk du även mig
att under prövotiden här
jag alltid har Guds vilja kär.

4.
Som du all världens lust försmått
lär mig att nöjas med min lott.
Som du försakade allt ditt
lär även mig försaka mitt.

5.
Du som för mig led kors och död,
lär mig att tåligt lida nöd
och i din närhet leva nöjd,
så att hos dig jag har min fröjd.

6.
Och du som själv barmhärtig är,
barmhärtighet mig också lär.
Du som är sanning utan brist,
lär mig att sky all lögn och list.

7.
Min väg, mitt ljus! Din vandel ren
mig lede med sitt klara sken,
så att du allt mitt goda är
och att allt gott av dig jag lär.

8.
Ditt ok är ljuvt, din börda lätt,
din väg är sanning, nåd och rätt.
O Jesus, lär mig följa dig
och bliva din evinnerlig.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>