Suomeksi
Psalm 409 – Ack hur sig mången utesluter
Föregående Nästa
409

Ack hur sig mången utesluter

Psalmens notbild

1.
Ack, hur sig mången utesluter
från himmelrikets högtidsbord
och fröjdas fåfängt när han njuter
av det han vann på denna jord.
Sin makt, sitt hus, sitt gods, sin brud
han älskar mer än Herren Gud.

2.
Och om så högt av dig de skattas,
din vinst, din lust, ditt tidsfördriv,
du inser inte att dig fattas
den bästa delen av ditt liv.
Nej, Jesu fröjd hör ej den till
som ej till honom komma vill.

3.
Han kommer till din dörr och klappar,
och vägrar du att låsa opp,
betänk, att honom du borttappar,
med honom salighetens hopp.
Men öppnar du för honom, då
skall han i kärlek till dig gå.

4.
Ja, in han träder i ditt hjärta
och håller nattvard med dig där,
förjagar all din nöd och smärta
med trösten som han till dig bär,
och du förenas som hans brud
i outsäglig fröjd med Gud.

5.
Men visar du hans ord tillbaka
när nu han bjuder dig till sig
att med de frälsta där få smaka
hur mild och god han är mot dig,
för evigt skall du sakna då
hans nattvard, käre, tänk därpå!

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>