Suomeksi
Psalm 4 – Bered en väg för Herran
Föregående Nästa
4

Bered en väg för Herran

Psalmens notbild

1.
Bered en väg för Herran!
Berg, sänk er, djup, stå opp!
Han kommer, han som fjärran
var sedd av fädrens hopp.
Rättfärdighetens förste,
av Davids hus den störste.
Välsignad vare han
som kommer i Herrens namn!

2.
Guds folk, till dig han träder,
en evig konung opp.
Strö palmer, bred ut kläder.
Se, uppfyllt är ditt hopp.
Guds löftesord är sanna,
nu ropa: Hosianna!
Välsignad vare han
som kommer i Herrens namn!

3.
Gör dina portar vida
för Herrens härlighet.
Se, alla folk skall bida
att nå din salighet.
Kring jordens länder alla
skall denna lovsång skalla:
Välsignad vare han
som kommer i Herrens namn!

4.
Ej kommer han med härar
och ej med ståt och prakt,
dock ondskan han förfärar
i all dess stolta makt.
Med Andens svärd han strider,
och segrar när han lider.
Välsignad vare han
som kommer i Herrens namn!

5.
O folk, från Herren viket
i syndig lust och flärd,
betänk: det helga riket
är ej av denna värld,
ej av dess vise funnet,
ej av dess hjältar vunnet.
Välsignad vare han
som kommer i Herrens namn!

6.
En evig tron han äger
uti sin Faders hus.
Hans välde och hans seger
är kärlek blott och ljus.
Hans lov från späda munnar
blott nåd och frid förkunnar.
Välsignad vare han
som kommer i Herrens namn!

7.
Se, furstar kan fördrivas
och mista all sin makt
och höga tempel rivas,
förlora glans och prakt,
men Kristi rike varar
och sig alltmer förklarar.
Välsignad vare han
som kommer i Herrens namn!

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>