Suomeksi
Psalm 415 – Med Gud och hans vänskap
Föregående Nästa
415

Med Gud och hans vänskap

Psalmens notbild

1.
Med Gud och hans vänskap,
hans Ande och ord
samt bröders gemenskap
och nattvardens bord
de osedda dagar
vi möter med tröst,
oss följer ju herden,
oss följer ju herden,
den trofaste herden,
vi känner hans röst.

2.
I stormiga tider,
bland töcken och grus,
en skara dock skrider
mot himmelens ljus.
Dess hopp och dess härlighet
världen ej ser,
men före går Herren,
men före går Herren,
ja, före går Herren
med segerns baner.

3.
Den korsmärkta dräkten
som smädas jag tar,
fast ingen i släkten
den dräkten än har
och följer med glädje,
ni stridsmän, med er,
som tågar till ära,
som tågar till ära,
från smälek till ära
vid korsets baner.

4.
O Jesus, bliv när oss,
bliv när oss alltfort
och sköt oss och bär oss
som alltid du gjort.
Ja amen, din trohet
skall bringa oss fram.
Lov, pris, tack och ära,
lov, pris, tack och ära,
lov, pris, tack och ära
vår Gud och vårt Lamm!

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>