Suomeksi
Psalm 418 – Verka tills natten kommer
Föregående Nästa
418

Verka tills natten kommer

Psalmens notbild

1.
Verka tills natten kommer.
Kallelsens verk är stort.
Livet skall tas till vara,
dagen går så fort.
Tidigt i livets morgon
sände dig Herrens bud.
Dopets förbund förpliktar:
Livet helt åt Gud!

2.
Verka tills natten kommer.
Barndomens gryningsår.
Ungdomens orosfyllda,
löftesrika vår,
mognadens bråda sommar,
höstens och ålderns dar,
hastigt går livets skiften,
kallelsen står kvar.

3.
Verka tills natten kommer.
Du som gick tidigt ut,
kastar ut dina redskap,
tror ditt verk är slut?
Verket är inte färdigt
ens när du hembud får.
Saligt ur natten dagas
evigt gudstjänstår.

4.
Verka tills natten kommer,
dröj i Guds verk och bed.
Vet: där du går i kallet
går din Herre med.
Suckar du under oket:
“Herre, min kraft har flytt”,
han som dig gav din uppgift
ger dig kraft på nytt.

5.
Verka, ty natten kommer.
Dagen är alltid kort.
Kallelsen mått skall fyllas,
spill ej tiden bort.
Verka, ty natten kommer,
dagsverkets prövningstid.
Lönen för dagens möda:
evig tjänst och frid.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>