Suomeksi
Psalm 419 – Var är den skatt som bliver
Föregående Nästa
419

Var är den skatt som bliver

Psalmens notbild

1.
Var är den skatt som bliver
i alla skiften lik,
som alltid tröst mig giver
och gör mig evigt rik?
Vad jag av världen får
skall rost och mal förtära,
och rikedom och ära
liksom en rök förgår.

2.
Långt heller vill jag vinna
en bättre ägodel
och sträva till att finna
en skatt förutan fel,
en pärla, ren och klar,
en pärla utan like
som är Guds himmelrike.
Säll den som henne har.

3.
Har jag den pärlan funnit,
vad fattas då mig än?
Jag själens frid har vunnit,
vad kan uppväga den?
Så vill jag lämnas glatt
mitt hjärtas jäkt och ävlan,
all fåfäng kamp och tävlan
och söka denna skatt.

4.
Om jag Guds rike finner,
behöver jag ej mer.
Vi aldrig seger vinner,
om Gud ej stöd oss ger.
Går jag med Gud min stig,
kan tryggt mitt verk jag börja:
Gud skall mig väl försörja,
det har han lovat mig.

5.
Lys, Gud, mig genom natten
och livets mödor här,
att jag må finna skatten
som gömd i ordet är,
den skatten utan brist,
den pärlan utan like
som är Guds himmelrike
igenom Jesus Krist.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>