Suomeksi
Psalm 42 – När den arma jordens tid förgår
Föregående Nästa
42

När den arma jordens tid förgår

Psalmens notbild

1.
När den arma jordens tid förgår
lever Kristus likväl från år till år.
Och vad fruktar vi om han är vår
i de växlande tider?

2.
Hjärta, om du blott har Kristus kvar,
livets morgonstjärna ljus och klar,
mycket har du då, ty allt du har
trots de växlande tider.

3.
Kommer världen, kommer mörkrets här,
kommer Satan och vår död begär
– dock: vår starke hjälte är oss när
i de växlande tider.

4.
Upp då modigt i vår Herres spår!
Segerns fröjd är genom honom vår.
Kristi stridsman icke vila får
under växlande tider.

5.
Herrens domar över jorden går,
mänskor ser med ångest deras spår.
I sin svaghet intet de förstår
av de växlande tider.

6.
Se, sin eld vill Kristus här ha tänd.
Därför blev han hit till jorden sänd,
av den blinda världen aldrig känd
under växlande tider.

7.
Men sin lilla hjord han känner än
och med evig makt han skyddar den.
Må han kännas ock av den igen
i de växlande tider.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>