Suomeksi
Psalm 422 – Med Jesus fram i de bästa åren
Föregående Nästa
422

Med Jesus fram i de bästa åren

Upphovsrättsinnehavaren till psalmens melodi har inte gett oss lov att publicera den på webben.

1.
Med Jesus fram i de bästa åren
till Andens källa, till livets ljus!
Då själen ännu är ung som våren,
fram till Guds tempel, till Herrens hus!
Där får du del av Guds Andes råd,
där växer visdom, där flödar nåd.

2.
Med Jesus fram genom arbetsmödan
de många dagarna utan lön,
den tid du bidar den sena grödan,
de väntas år utan svar på bön,
i stilla lydnad och tro som hans,
fast vinst ej vinkar med segerkrans.

3.
Med Jesus fram, när Guds Ande tvingar
att börja verket på kallets dag,
i prövningstid, då dig Anden bringar
till själens öknar, där matt och svag
du börjar striden, en ständig strid,
som mer ej lämnar en dag av frid.

4.
Med Jesus fram att om rikets fröjder
det budskap bära som själv han bar.
Med Jesus upp på de livets höjder
där glans från Tabor än dröjer kvar.
Med Jesus ned i den djupa dal
till kamp mot nöden, synd och kval.

5.
Med Jesus fram bland de skaror unga,
som söka lyckan i Kristi vård,
bland män som jubla och barn som sjunga
sitt hosianna i tempelgård.
Men bytes äran i hån och skam,
än mer det gäller: Med Jesus fram!

6.
Med Jesus fram i den sista nöden,
då viljans offer hans Fader får.
Med Jesus fram, när du nalkas döden,
den väg som slutar där korset står.
Fram till en sluten, förseglad grav,
där det står skrivet: Sitt liv han gav!

7.
Med Jesus fram ur de brutna banden,
som bundit skapelsens liv i död!
Med Jesus, levandegjord i anden,
till nya skapelsen morgonglöd!
Med Jesus fram till vår Faders hus,
där Gud är sol och Guds lamm är ljus!

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>