Suomeksi
Psalm 441a – Låt Gud ditt rike hinna
Föregående Nästa
441a

Låt Gud ditt rike hinna

Psalmens notbild

1.
Låt, Gud, ditt rike hinna
till jordens gränser snart,
att där din eld må brinna
alltmera uppenbart.
Sänd skördemän att skörda,
där ordets frö fått gro.
Låt folken sammanförda
få mötas i din tro.

2.
Välsigna dem som höjer
ditt helga korsbaner,
att ingen fjärran dröjer,
som detta tecken ser.
O Jesus, låt din kyrka
få vittna om ditt blod,
som ger i medgång styrka,
i motgång skänker mod.

3.
O Kristus, lär oss mäta
allt med din kärleks mått.
Hjälp oss att ej förgäta
det bud av dig vi fått:
att döpa och att lära,
att ge av oss och vårt,
att andras bördor bära,
om offret än blir svårt.

4.
Du lovat att du sänder
en ljuvlig blomstringstid,
då över karga länder
din sol skall lysa blid.
I hoppet vill vi bida
den dag då mörkret flyr
och över jorden vida
din sommarmorgon gryr.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>