Suomeksi
Psalm 48 – Vid Betlehem en vinternatt
Föregående Nästa
48

Vid Betlehem en vinternatt

Psalmens notbild

1.
Vid Betlehem en vinternatt
omkring en eld sig herdar satt.
Tätt mörkret står kring deras hjord
och först de av alla hör änglarnas ord:
Var glad, var glad, var glad, var glad!
Kristus är född i Betlehems stad!

2.
En stjärna klar, som förr ej fanns,
ur skyn går fram med nytänd glans.
Kring dal och berg gryr ljus från öst.
På nytt tändes hoppet i ängsliga bröst.
Var glad, var glad, var glad, var glad!
Kristus är född i Betlehems stad!

3.
Tre vise män långt fjärran från
vill hyllning ge en kungason.
Tre vise män har stjärnan sett.
På tecknet de litar: den leder dem rätt.
Var glad, var glad, var glad, var glad!
Kristus är född i Betlehems stad!

4.
Se, stjärnans ljus går framför dem
till djurens stall vid Betlehem,
där färdens mål de når till sist:
Maria och Josef med Frälsaren Krist.
Var glad, var glad, var glad, var glad!
Kristus är född i Betlehems stad!

5.
För vise män som ridit långt
syns dörren låg och rummet trångt.
Men vise män sig böjer ner
och kungliga gåvor åt barnet de ger.
Var glad, var glad, var glad, var glad!
Kristus är född i Betlehems stad!

6.
Ett barn är fött till Guds behag.
Nu firar vi en glädjens dag
med fröjd och sång i Herrens hus
i Betlehemsstjärnans välsignade ljus.
Var glad, var glad, var glad, var glad!
Kristus är född i Betlehems stad!

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>