Suomeksi
Psalm 571 – Liksom vandraren i längtan
Föregående Nästa
571

Liksom vandraren i längtan

Psalmens notbild

1.
Liksom vandraren i längtan
ilar mot sitt kära hem,
så min själ i hoppfull trängtan
söker Guds Jerusalem.
Där på Faderns högra sida
sitter Jesus, Frälsaren,
i vars kraft jag mäktar strida
och i döden segra än.

2.
Väktare, vad lider tiden?
Skall ej natten snart förgå?
Gryr ej morgonen med friden?
Hörs ej dödens klocka slå?
Vaka blott, låt lampan brinna,
så dig manar Jesu ord.
Den som sover skall ej finna
plats vid Lammets bröllopsbord.

3.
Jesus, kom och lär mig vaka,
giv din bild inom mig liv
lär mig lida och försaka
och mitt ljus i natten bliv.
Dröj ej länge, gör mig värdig
att dig följa, när du vill,
för att alltid vara när dig
och dig evigt höra till.

4.
Redan i min själ hörs bruset
av den höga stadens sång.
Redan ser min ande ljuset
som mig lyser hem en gång.
Stilla blandar sig min stämma,
o ni saliga, med er.
Snart, min Jesus, är jag hemma.
Pris ske dig som segern ger!

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>