Suomeksi
Psalm 572 – Tänk när en gång
Föregående Nästa
572

Tänk när en gång

Psalmens notbild

1.
Tänk när en gång det töcken har försvunnit
som över detta liv breder sig,
när evighetens sköna dag upprunnit
och himmelskt solljus flödar på min stig.

2.
Tänk när en gång vart varför blir besvarat,
var gåta löst, som här jag grubblat på,
när allting blir av Herren själv förklarat,
tänk när jag Herrens väg skall fullt förstå.

3.
Tänk när en gång är stillad varje smärta,
vart så är läkt, var längtan nått sin hamn,
när varje tår avtorkats vid Guds hjärta
och varje snyftning tystnat i hans famn.

4.
Tänk när en gång med obeslöjat öga
jag honom ser som jag här trodde på.
Tänk när jag träder i hans boning höga
och får med lovsång inför honom stå.

5.
Tänk när en gång jag utan synd skall vara,
var tanke ren, var gärning utan brist,
när jag ej ängslas mer för någon fara
och varje frestelse sin kraft har mist.

6.
Tänk när en gång vart band som här mig enat
med människor i ändlighetens land,
i himlens värld blir genomlyst och renat
och knytes fast av Herrens egen hand.

7.
Tänk när en gång i himlens gyllne salar
med vännen som jag här på jorden fann
om evighetens nya liv jag talar
och om det liv som likt en dröm försvann.

8.
O ljuva tanke, sjung du i mitt hjärta
var gång mig vägen synes tung och lång.
Ge du mig tröst i varje bitter smärta
och bär mig hemåt, sköna hemfärdssång.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>