Suomeksi
Psalm 76 – O Jesus du min salighet
Föregående Nästa
76

O Jesus du min salighet

Psalmens notbild

1.
O Jesus, du min salighet,
du nådens brunn av evighet,
min synd och brist du på dig tog
och för min skull på korset dog.

2.
För allt det onda som jag gjort
du dömdes, där jag dömas bort.
Och straffet lades uppå dig,
att livet måtte skänkas mig.

3.
Vad var det väl som drev dig så
att utan skuld till döden gå?
Jag svaret på den frågan vet:
din kärlek och barmhärtighet.

4.
Du såg all mänsklighetens nöd,
du såg dess gång mot evig död.
Ditt hjärta rördes av vårt ve,
din nåd du ville världen ge.

5.
Ditt värv är till fulkomning bragt,
tillintetgjord är dödens makt,
vår syndaskuld försonad är.
Jag tackar dig, o Jesu kär.

6.
Giv, att jag håller mig till dig
i tro och kärlek innerlig
och att jag följer dina spår,
var än min väg i världen går.

7.
Då synden vaknar i min själ
och vill mig locka till sin träl,
led då mig fram till korsets fot
att ta på nytt din nåd emot.

8.
Ditt kors, o Jesus, blive mig
vägvisaren på livets stig,
min sol i dagens larm och brus,
i stilla natt mitt stjärneljus.

9.
Då vet jag att jag säker går
och att mig ingen ofärd når.
Då blir ej vägen villosam.
Till målet leder den mig fram.

10.
Så låt ditt kors i lust och nöd
förbli min hjälp, mitt värn och stöd,
min levnads enda fasta grund,
mitt trygga hopp i dödens stund.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>