Suomeksi
Psalm 77 – Från örtagården leder
Föregående Nästa
77

Från örtagården leder

Psalmens notbild

1.
Från örtagården leder
till Golgata en väg
som Fadern själv bereder
och tecknar steg för steg.
Till paradis den vägen bär,
men en smärtornas väg det är.

2.
Guds vilja Jesus känner,
Guds kärlek är hans lag,
för fiender och vänner
den starke blivit svag.
Till paradis den vägen bär,
men en smärtornas väg det är.

3.
Så hjälp mig, Gud, att lära
vad du vill säga mig,
när jag ser Jesus bära
sitt kors på smärtans stig.
Till paradis den vägen bär,
men en smärtornas väg det är.

4.
Nu må vi alla dröja
vid vägen Jesus gick,
och må i tron vi höja
till korset upp vår blick.
Till paradis den vägen bär,
men en smärtornas väg det är.

5.
Blott så vår själ kan lära
den evigt nya sång
till Guds och Lammets ära,
som sjungas skall en gång:
han allt för oss fullbordat har,
men en smärtornas väg det var.

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>