Psalm 812 – Det är gott att tacka Herren
812

Det är gott att tacka Herren

Dölj notbilden | Ändra bildens storlek

Psalm img

Omkväde
Det är gott att tacka Herren
och att lova ditt namn, du den högste.

Psalmton
1.
Att var morgon förkunna din nåd
och var natt din trofasthet

2.
till toner av tiosträngad harpa,
till lyrans klang.

3.
Dina gärningar, Herre, ger mig glädje,
jag jublar över vad du har gjort.

4.
Herre, vilken storhet i ditt verk,
vilket djup i dina planer!

5.
Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.

Lisää suosikkeihin