Suomeksi
Psalm 838 – Det folk som vandrar i mörkret
838

Det folk som vandrar i mörkret

Upphovsrättsinnehavaren till psalmens melodi har inte gett oss lov att publicera den på webben.

Det folk som vandrar i mörkret
skall se ett stort ljus.
Det folk som vandrar i mörkret
skall se ett stort ljus.
Ja, över dem som bor i dödsskuggans land
skall ett ljus lysa klart.
Det folk som vandrar i mörkret
skall se ett stort ljus.

Lisää suosikkeihin