Suomeksi
Psalm 94 – Nu låt oss fröjdas med varann
Föregående Nästa
94

Nu låt oss frjödas med varann

Psalmens notbild

1.
Nu låt oss fröjdas med varann
att Jesus Kristus seger vann.
Hans gudom är nu uppenbar
liksom en morgonstjärna klar.

2.
Så var det skrivet i Guds lag:
Han skall uppstå på tredje dag,
sen han med sin försoningsdöd
har frälsat oss från dödens nöd.

3.
Fast graven blev bevakad så
att han ur den ej kunde gå,
så hjälpte inte vakt och vård,
han gick igenom stenen hård.

4.
Nu helvetet är nederlagt,
och nu har döden ingen makt.
Halleluja! Uppstånden visst
är efter löftet Jesus Krist.

5.
Vi tackar dig, o Jesus kär,
som ur din grav uppstånden är.
Låt oss på domens dag också
i dig rättfärdiga uppstå!

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>