Suomeksi
Psalm 550 – Skänk du oss fred o Herre kär