Suomeksi
Psalm 554 – Vår Fader och Gud
554

Vår Fader och Gud

Dölj notbilden | Ändra bildens storlek

Psalmens notbild

1.
Vår Fader och Gud,
se till vårt land i mildhet.
Hör oss, när vi ropar:
Förbarma dig, o Herre!

2.
Vår Fader, du ser
att våld och ofrid råder.
Över dem som lider
förbarma dig, o Herre.

3.
Vår Fader, du vet
att vi bland folk på jorden
räknas till de svaga.
Förbarma dig, o Herre.

4.
Vår Fader, du kan
förlåta världens synder.
När vår dom skall fällas,
förbarma dig, o Herre.

5.
Vår Fader och Gud,
vi ber om fred på jorden.
Ena dem som strider,
förbarma dig, o Herre!

Lisää suosikkeihin