Suomeksi
Psalm 17 – Dig vare lov o Jesus Krist
Föregående Nästa
17

Dig vare lov o Jesus Krist

Psalmens notbild

1.
Dig vare lov, o Jesu Krist,
som här blev mänska utan brist,
i renhet dig en jungfru bar.
Stor glädje bland Guds änglar var.
Kyrieleis!

2.
Den högste Faderns ende Son
kom till vår jord, ett himmelskt lån.
Han, som det högsta goda är,
blev kött och blod i ringhet här.
Kyrieleis!

3.
Maria i sitt sköte bar
Guds Son som före världen var.
Ett barn han är, men i sin hand
han håller himmel hav och land.
Kyrieleis!

4.
Nu ljuset av Guds ljus gå opp
och ger åt världen ett nytt hopp.
Det lyser oss i mörkret så
att ljusets barn vi bliva må.
Kyrieleis!

5.
Sann mänska och sann Gud han är
som kom till oss på jorden här.
Han tar oss ur bedrövelsen
och leder oss till himmelen.
Kyrieleis!

6.
Han, som i världen fattig var,
i Guds barmhärtighet oss tar.
I himlen vi en skatt skall få
och en gång bland hans änglar stå.
Kyrieleis!

7.
Allt detta har han oss berett
och i sin kärlek åt oss gett
Så gläd dig nu, o kristenhet,
och sjung Guds lov i evighet.
Kyrieleis!

Lisää suosikkeihin
'; if(!empty($audiourl)){echo '

Lyssna till psalmen

';} if(!empty($audioinfo)){echo '

' . $audioinfo . '

';} if(!empty($laulettuurl)){echo 'Laulettu 1. säkeistö

';} if(!empty($laulettuinfo)){echo '

' . $laulettuinfo . '

';} if(!empty($melodiaurl)){echo 'Melodi

';} if(!empty($melodiainfo)){echo '

' . $melodiainfo . '

';} if(!empty($saestysurl)){echo 'Säestys
';} if(!empty($saestysinfo)){echo '

' . $saestysinfo . '

';} ?>